Tin mới
Họ tên Nguyễn Thị Thanh Nga
Năm sinh 1986
Chức vụ sinh viên
Giới tính Không xác định
Email ngthanhnga_831986@yahoo.com
Địa chỉ Ninh Bình
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0943910236
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Ninh Bình
Thông tin thêm Chưa cung cấp ảnh
Đã có thẻ hội viên
Chưa có