Tin mới
Họ tên Trần Diên Hiển
Năm sinh 1950
Chức vụ Chủ nhiệm khoa
Giới tính Nam
Email trandienhien@yahoo.com.vn
Địa chỉ 36/2 Hoàng Quốc Việt
Cơ quan công tác Trường ĐHSP Hà Nội
Địa chỉ cơ quan 139 Xuân Thủy - Cầu Giấy
Điện thoại cơ quan 04 37 549273
Điện thoại nhà 04 37 541 904
Di động 0913304407
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1967
Năm kết thúc 1984
Tại cơ quan / trường UK MFF PRAHA
Thuộc thành phố PRAHA
Chuyên ngành Toán giải tích
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có