Tin mới
Họ tên Đinh Trần Minh Tuấn
Năm sinh 1971
Chức vụ Chuyên viên
Giới tính Nam
Email minhtuan.vfc@gmail.com
Địa chỉ
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động
Công tác Học nghề
Năm bắt đầu 1988
Năm kết thúc 1991
Tại cơ quan / trường Trường nghề TATRA
Thuộc thành phố Koprivnice
Chuyên ngành Hàn
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có