Tin mới
Họ tên Phạm Ngọc Dự
Năm sinh 1954
Chức vụ Bí thư thứ nhất
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ Khu TT Bộ CNTP 27 -B3 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
Cơ quan công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0989994609
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Hội viên CLB văn học-nghệ thuật Bohemia
Đã có thẻ hội viên
Chưa có