Tin mới
Họ tên Phạm Thượng Hiền
Năm sinh 1948
Chức vụ
Giới tính Nam
Email phamthuonghien.nghesi@gmail.com
Địa chỉ 178 Trấn Vũ, Ba Đình, Hà Nội
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 04 37162231
Di động 0915117788
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có