Tin mới
Họ tên Trần Văn Mật
Năm sinh 1949
Chức vụ Thành ủy viên
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ 24 khu Lưu trú Hoàng Quốc Việt, Ba Đình, Hà Nội
Cơ quan công tác Thành ủy Hà Nội
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 04 37560314
Di động 0934610168
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1968
Năm kết thúc 1974
Tại cơ quan / trường Mỏ luyện kim
Thuộc thành phố Ostrava
Chuyên ngành Luyện kim
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có