Tin mới
Họ tên Trần Thị Cát
Năm sinh 1951
Chức vụ cán bộ hưu trí
Giới tính Không xác định
Email ttcat@yahoo.com
Địa chỉ Số 35, ngõ 79, Phố 8/3, Hà Nội
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 38631736
Di động 0913588218
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1970
Năm kết thúc 1975
Tại cơ quan / trường Máy và Dệt Liberec
Thuộc thành phố Liberec
Chuyên ngành Sợi
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Hội cựu sinh viên Liberec, Hà Nội
Đã có thẻ hội viên
Chưa có