Tin mới
Họ tên Vũ Hùng Phong
Năm sinh 1967
Chức vụ
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0936631883
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1985
Năm kết thúc 1991
Tại cơ quan / trường SOU.E - Elektromont BRNO
Thuộc thành phố Brno
Chuyên ngành Điện kỹ thuật
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Hoi cuu luu hoc sinh truong tieng Dub u Prachatice va nhung nguoi ban, va truong nghe SOU.E - Elektromont Brno khoa 1985. Bạn còn thiếu ảnh và địa chỉ...
Đã có thẻ hội viên
Chưa có