Tin mới
Họ tên Vũ Trung Dũng
Năm sinh 1959
Chức vụ phó tổng giám đốc
Giới tính Nam
Email vutrungdung@vnn.vn
Địa chỉ 17 ĐÔNG TRÀ , HẢI PHÒNG
Cơ quan công tác CÔNG TY CP SƠN HẢI PHÒNG
Địa chỉ cơ quan 12 LẠCH TRAY, HẢI PHÒNG
Điện thoại cơ quan 0313593681
Điện thoại nhà
Di động 0913272260
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1977
Năm kết thúc 1985
Tại cơ quan / trường hoá kỹ thuật PRAHA
Thuộc thành phố PRAHA
Chuyên ngành hoá dầu
Thuộc chi hội Hải Phòng
Thông tin thêm Đề nghị anh bổ sung ảnh để hoàn thiện hồ sơ. Gửi ngay theo: do.honza@seznam.cz
Đã có thẻ hội viên
Chưa có