Tin mới
Họ tên Phan Tiến Mạnh
Năm sinh 1982
Chức vụ Trưởng Phòng Kinh Doanh Bất Động Sản
Giới tính Nam
Email phantienmanh197@gmail.com
Địa chỉ
Cơ quan công tác Công ty cổ phần TĐ Đại Quang
Địa chỉ cơ quan Tầng 7 số 29 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại cơ quan 84904223288
Điện thoại nhà
Di động 0914631456
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 2008
Năm kết thúc 2008
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có