Tin mới
Họ tên Nguyễn Bích Ngọc
Năm sinh 1952
Chức vụ Cán bộ đài THTW
Giới tính Không xác định
Email sivanpham@seznam.cz
Địa chỉ 10 Đặng Văn Ngữ, p. Phương Liên, Đống Đa
Cơ quan công tác Đài truyền hình TW
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 3572 6116
Di động 094 345 70 882
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1986
Năm kết thúc 2007
Tại cơ quan / trường Đại sứ quán VNM tại CH Séc
Thuộc thành phố Praha
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Phu nhân Tham tán thương mại
Đã có thẻ hội viên
Chưa có