Tin mới
Họ tên Vương Anh Tuấn
Năm sinh 1953
Chức vụ Giám đốc
Giới tính Nam
Email vatsprl@hotmail.com
Địa chỉ Bloemenveld 8, Brussels
Cơ quan công tác VAT sprl
Địa chỉ cơ quan Bloemenveld 8, Brussels
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0032477394489
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1970
Năm kết thúc 1977
Tại cơ quan / trường CVUT
Thuộc thành phố Praha
Chuyên ngành Điện kỹ thuật
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có