Tin mới
Họ tên Vũ Văn Nam
Năm sinh 1967
Chức vụ Giảng viên
Giới tính Nam
Email namdhv@gmail.com
Địa chỉ 1/7 Phạm Kinh Vỹ
Cơ quan công tác Đại học Vinh
Địa chỉ cơ quan 82 Lê Duẩn, TP Vinh-Nghệ An
Điện thoại cơ quan 0383855413
Điện thoại nhà 0383856752
Di động 0912279166
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1985
Năm kết thúc 1991
Tại cơ quan / trường Học viện VAAZ
Thuộc thành phố Brno
Chuyên ngành Xe máy
Thuộc chi hội Nghệ An
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có