Tin mới
Họ tên Đinh Văn Hùng
Năm sinh 1952
Chức vụ Trưởng phòng
Giới tính Nam
Email vienphim1952@yahoo.com.vn
Địa chỉ 22/221 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội
Cơ quan công tác Viện phim Việt nam
Địa chỉ cơ quan 523 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan 0437715275
Điện thoại nhà 0438471423
Di động 0983676555
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1969
Năm kết thúc 1975
Tại cơ quan / trường Hoá Pardubice
Thuộc thành phố Pardubice
Chuyên ngành Hoá ảnh
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có