Tin mới
Họ tên Lâm Văn Hoàn
Năm sinh 1949
Chức vụ cán bộ hưu trí
Giới tính Nam
Email hoan0107@yahoo.com.vn
Địa chỉ
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 0862560072
Di động 0984619548
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1968
Năm kết thúc 1975
Tại cơ quan / trường VSST-Vysoká Skola Strojiní Textilní
Thuộc thành phố LIBEREC
Chuyên ngành Chế tạo máy
Thuộc chi hội Thành phố Hồ Chí Minh
Thông tin thêm CLB PRAHA TP Hồ Chí Minh
Đã có thẻ hội viên
Chưa có