Tin mới
Họ tên Nguyễn Ngọc Tú
Năm sinh 1977
Chức vụ
Giới tính Nam
Email tubeo2010@gmail.com
Địa chỉ Số 1 tổ 43 phường Quan Hoa, Cầu Giấy - Hà Nội
Cơ quan công tác Nhạc viện
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0986290666
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Đội văn nghệ CLB Bohemia
Đã có thẻ hội viên
Chưa có