Tin mới
Họ tên Nguyễn Công Hoàng Hùng
Năm sinh 1980
Chức vụ
Giới tính Nam
Email nguyenconghoanghung@gmail.com
Địa chỉ Số 10, Tổ 13, phường Trung Hòa, Cầu Giấy - Hà Nội
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0903482255
Công tác Công tác
Năm bắt đầu 2010
Năm kết thúc 2011
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Ban nhạc CLB Bohemia
Đã có thẻ hội viên
Chưa có