Tin mới
Họ tên Khúc Thị Hải
Năm sinh 1990
Chức vụ sinh viên
Giới tính Không xác định
Email khuchai1990@gmail.com
Địa chỉ 86/67 Thái Thịnh, Hà Nội
Cơ quan công tác Đại học Đông Đô
Địa chỉ cơ quan Số 6b Chùa Bộc, Q. Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 01266399995
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1990
Năm kết thúc 2011
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có