Tin mới
Họ tên Nguyen Van Hai
Năm sinh 1962
Chức vụ
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ Ba Dinh, Ha Noi
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1982
Năm kết thúc 1986
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố Radocin, Praha
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Hoi vien CLB Bohemia
Đã có thẻ hội viên
Chưa có