Tin mới
Họ tên Lê Kiều Huyền
Năm sinh 1989
Chức vụ Trưởng phòng
Giới tính Không xác định
Email kieuhuyen24h@gmail.com
Địa chỉ
Cơ quan công tác Công ty Truyền Thông Thái Bình Dương
Địa chỉ cơ quan Thụy Khuê - Tây Hồ -Hà Nội
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0916756261
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 2012
Năm kết thúc 2012
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có