Tin mới
Họ tên Nguyễn Thị Hồng Nhung
Năm sinh 1993
Chức vụ Sinh Viên
Giới tính Không xác định
Email nghongnhung_102@yahoo.com
Địa chỉ
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1995
Năm kết thúc 2010
Tại cơ quan / trường Tây Nam Á
Thuộc thành phố HCM
Chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh
Thuộc chi hội Thành phố Hồ Chí Minh
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có