Tin mới
Họ tên Truong Lyna
Năm sinh 1982
Chức vụ General manager
Giới tính Không xác định
Email linhttp@gmail.com
Địa chỉ
Cơ quan công tác Cong ty TNHH CoCo fashion
Địa chỉ cơ quan 34 Le Duan, Q.1, HCM
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0917449955
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1987
Năm kết thúc 1993
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Thành phố Hồ Chí Minh
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có