Tin mới
Họ tên Cao Chấn Cao Chấn
Năm sinh 1943
Chức vụ Kỹ sư điện
Giới tính Nam
Email vinaconsult@gmail.com
Địa chỉ 117/27 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội
Cơ quan công tác Công ty Vinaconsult
Địa chỉ cơ quan 117/27 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại cơ quan 04 38471977
Điện thoại nhà 04 38471977
Di động 0903 423 694
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1963
Năm kết thúc 1970
Tại cơ quan / trường CVUT - Praha
Thuộc thành phố Praha
Chuyên ngành Kỹ thuật điện
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Chi hội Praha tại Hà Nội
Đã có thẻ hội viên
Đã có