Tin mới
(30/05/2013)
Ban chấp hành Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Séc trân trọng thông báo :
(06/02/2013)
Hội hữu nghị Việt Nam - Séc  xin thông báo chương trình các hoạt động hữu nghị Việt Nam- Séc đầu Xuân 2013 đã được BCH TW thông qua trong cuộc họp cuối năm 2012 như sau: