Tin mới
Pozvání na říjnový 18. mezinárodní všeobecně průmyslový veletrh VIIF v Hanoji

Ngày đăng: 01/07/2009 - 12:59:54

Pozvání na 18. mezinárodní průmyslový veletrh VIIF v Hanoji, Vietnam, který se koná 20. – 24. října 2009.

Vážení zájemci o nová odbytiště, zejména o obchod s Vietnamem!

Jsme přesvědčeni, že Vietnam patří do kategorie zemí se kterými je nutné v našem zahraničním obchodě počítat, zejména nyní v období světové finanční krize. Ministerstvo průmyslu a obchodu pro Vás připravilo v rámci podpory exportu oficiální účast ČR na 18. mezinárodním všeobecně průmyslovém veletrhu VIIF (Vietnam International Industry Fair) v Hanoji ve Vietnamu. Vietnam s 87 miliony obyvatel je zařazen do konceptu prioritních zemí, který má své opodstatnění jako užitečný nástroj pro efektivní koncentrování zdrojů státu pro podporu vývozu. Vietnam je členem WTO a ČR má s VSR uzavřené smlouvy o ochraně investic i k zamezení dvojího zdanění.

Do profilu veletrhu VIIF patří: odbornost, technologie, stroje a zařízení, zemědělství, zpracovatelský průmysl, biotechnologie, hornictví, energetika, elektrika, elektronika, stavebnictví, doprava, obráběcí stroje, zařízení a příslušenství, plasty, balení, skladové technologie, informační a telekomunikační technologie, automatizace, pojišťovnictví a další.

Předkládáme Vám stručný rozbor jednotlivých odvětví, kde očekáváme možnosti dalších obchodních příležitostí:

  • Energetika – VSR potřebuje zvyšovat svoji energetickou základnu ( zájem o tepelné, vodní, plynové, větrné i solární elektrárny a také o el.vedení z těchto elektráren do měst a obcí )
  • Těžba surovin – v minulosti byly uskutečněny české dodávky pro důlní průmysl
  • Výroba stavebních hmot – navázány kontakty v oblasti spolupráce cementáren, keramiček, úpraven štěrku
  • Dopravní infrastruktura – možnosti u kolejové dopravy ( tramvaje, lokomotivy), nebo při realizaci nadzemního kolejové dopravy, či při výstavbě metra
  • Ekologické technologie – potřeba třídíren odpadů, spaloven, úpraven vody, čističek
  • Potravinářství – cukrovary, konzervárny, výrobny pudingů, uzenin a mléčných výrobků
  • Strojírenství – tradiční i perspektivní obory, obráběcí stroje, obuvnické, textilní, tiskařské
  • Zdravotnická technika – byla poskytována rozvojová pomoc, lze očekávat návaznost
  • Služby – v bankovnictví, pojišťovnictví, lze očekávat další poptávku a zájem o spolupráci

Samotný říjnový veletrh v Hanoji je každoroční průmyslová, ekonomická, investiční, obchodní a propagační akce, konající se za podpory vietnamské vlády a mnoha vietnamských ministerstev. Veletrh tradičně přitahuje velké množství světových i domácích firem a mnoho návštěvníků z řady zemí. Letos v dubnu vystavovaly v Hanoji firmy ze 41 zemí.

Připravujeme českou expozici se státní prezentací pro cca 20 firem a doprovodným programem v podobě semináře, workshopu i tiskové konference. Každá firma má nárok zdarma obdržet 9 m2 plochy na svůj stánek, včetně stavby stánku a doprovodné propagace.

Přesné podmínky a přihlášku najdete na webu mpo, zahr. obchod, podpora exportu, Zásady pro organizování a financování oficiálních účastí 2009, 2010.

Vyplněnou přihlášku posílejte poštou na manažera projektu Ing. Vladimíra Málka. – malek@mpo.cz


Nguồn tin: www.cvs-praha.cz


Xem tin theo ngày: