Tin mới
Họ tên Đặng Kim Giao
Năm sinh 1955
Chức vụ Ủy viên BTV
Giới tính Nam
Email giaodk@moc.gov.vn
Địa chỉ 37 Lê Đại Hành, Hà Nội
Cơ quan công tác Giám đốc Trung tâm Thông tin, Bộ Xây dựng
Địa chỉ cơ quan 37 Lê Đại Hành, Hà Nội
Điện thoại cơ quan 04 39740130
Điện thoại nhà 04 38694111
Di động 0913237714
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1972
Năm kết thúc 1980
Tại cơ quan / trường VUT - BRNO
Thuộc thành phố BRNO
Chuyên ngành Kinh tế Xây dựng
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Đã có