Tin mới
Họ tên Nguyễn Đức Anh
Năm sinh 1938
Chức vụ Hội viên danh dự
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ A5, phòng 210, 129 Nguyễn Trãi, p. Thượng Đình, Thanh Xuân, HAN
Cơ quan công tác Viện máy công cụ, Bộ Công nghiệp
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 38586120
Di động 0984482680
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1955
Năm kết thúc 1960
Tại cơ quan / trường CVUT
Thuộc thành phố Praha
Chuyên ngành Strojní fakulta
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Sang TK 8.1955 Hội viên danh dự Hội hữu nghị Việt - Séc
Đã có thẻ hội viên
Chưa có