Tin mới
GIẢI THƯỞNG TỪ ĐIỂN NĂM 2019 (SLOVNÍK ROKU 2019) CHO TẬP 4 VÀ TẬP 5 ĐẠI TỪ ĐIỂN GIÁO KHOA SÉC-VIỆT

Ngày đăng: 26/09/2019 - 00:00:00

Đây là năm thứ 26 Hiệp hội các phiên dịch và biên dịch (Jednota tlumočníků a překladatelů) tổ chức thi chọn những công trình xuất sắc của năm. Ban Giám khảo bao gồm đại diện các tổ chức biên dịch và phiên dịch chuyên nghiệp của CH Séc và CH Slovakia và các nhà chuyên môn khác đã họp xét từ tháng 1/2019.

Các giải thưởng TỪ ĐIỂN CỦA NĂM 2019 đã được công bố và trao cho các tác giả và nhà xuất bản ngày 10 tháng 5 trong chương trình của Hiệp hội các biên dịch và phiên dịch tại Hội chợ sách quốc tế lần thứ 25 “THẾ GIỚI SÁCH PRAHA 2019”. 
 
Một trong những công trình được giải đó là Tập 4 Đại từ điển Giáo khoa Séc – Việt của TS. Ivo Vasiljev và KS. Nguyễn Quyết Tiến từ P- Ř và Tập 5 Đại từ điển Giáo khoa Séc – Việt của KS. Nguyễn Quyết Tiến từ S-U. 

Nguồn tin: BBT


Xem tin theo ngày: