Tin mới
STT Họ và tên Chức vụ Email Địa chỉ
301 Trương Quang Hoa  17 Hải Thượng Lãn Ông, tp. Hà Tĩnh
302 Phan Xuân Sơn  112 Hải Thượng Lãn Ông, tp. Hà Tĩnh
303 Trần Văn Hân  185 đường Nguyễn Công Trứ, tp. Hà Tĩnh
304 Trần Thị Xuân  KP 8, p. Tân Giang, tp. Hà Tĩnh
305 Phan Công Lý  Ký Châu, Kỳ Anh, tp. Hà Tĩnh
306 Nguyễn Văn Tính  Đồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh
307 Nguyễn Đăng Cần  tổ 15, p. Bắc Hà, tp. Hà Tĩnh
308 Nguyễn Văn Hán  Thôn Trung Tâm, Ngọc Sơn, Hà Tĩnh
309 Nguyễn Thị Lý  10/13 Hải Thượng Lãn Ông, tp. Hà Tĩnh
310 Nguyễn Sỹ Lục  Xóm Hòa, Thanh Hưng, tp. Hà Tĩnh
311 Nguyễn Tiến Hòa  203 Nguyễn Biểu, tp. Hà Tĩnh
312 Hoàng Trung Thông  Tổng thư ký
313 Nguyễn Xuân Minh  18/3 khu phố 5, p. Đại Nài, tp. Hà Tĩnh
314 Phạm Thị Lương  100 đường Nguyễn Huy Tự, tp. Hà Tĩnh
315 Nguyễn Minh Nam 
316 Từ Văn Hòa  p. Thạch Linh, tp. Hà Tĩnh
317 Đinh Hữu Dần  Phó chánh thanh tra p. Thạch Linh, tp. Hà Tĩnh
318 Hồ Sỹ Thắng  Thợ cơ khí, sửa chữa Phương Điền, Hương Khê, Hà Tĩnh
319 Nguyễn Xuân Hà  thị trấn Hương Khê, HT
320 Nguyễn Văn Mạnh  Lộc Yên, Hương Khê, HT
321 Dương Đăng Kỳ  TT Hương Khê, Hà Tĩnh
322 Kiều Đình Tạo  TT Hương Khê, Hà Tĩnh
323 Hoàng Liên Sơn  TT Hương Khê, Hà Tĩnh
324 Trương Xuân Thành  TT Hương Khê, Hà Tĩnh
325 Nguyễn Văn Đồng  công an Hương Khê TT Hương Khê, Hà Tĩnh
326 Nguyễn Văn Lâm  TT Hương Khê, Hà Tĩnh
327 Nguyễn Văn Liêm  TT Hương Khê, Hà Tĩnh
328 Nguyễn Văn Hậu  Hương Thủy, Hương Khê, HT
329 Đinh Xuân Huấn  Hương Xuân, Hương Khê, NT
330 Phan Công Lý  Kỳ Châu, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
331 Nguyễn Văn Tính  Đồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh
332 Nguyễn Minh Tạo  Hương Xuân, Hương Khê, NT
333 Đặng Thi Hoa  TT Hương Khê, Hà Tĩnh
334 Thu Thảo  Hương Thủy, Hương Khê, HT
335 Lê Hữu Cát 
336 Lê Khắc Hùng  Phú Gia, Hương Khê
337 Văn Đại  Hương Trà, Hương Khê, HT
338 Thái Văn Nhân  TT Hương Khê, Hà Tĩnh
339 Văn Du  Phú Gia, Hương Khê, Hà Tĩnh
340 Quốc Hoàn  Phú Gia, Hương Khê, Hà Tĩnh
341 Văn Tuyên  Hương Long, Hương Khê, Hà Tĩnh
342 Nguyễn Xuân Cang  K1 TT Hương Khê, Hà Tĩnh
343 Phan Văn Nhàn  Hương Xuân, Hương Khê, NT
344 Thái Ngọc Thiện  Phúc Trạch, Hương Khê, Hà Tĩnh
345 Lê Mạnh Hùng  TT Hương Khê, Hà Tĩnh
346 Nguyễn Xuân Tính  Công nhân Xóm 13, Sơn Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh
347 Phan Đình Sở  Công nhân K12, TT Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh
348 Trần Quốc Lân  Hưu trí TT Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh
349 Nguyễn Văn Nhàn  Tiến Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh
350 Nguyễn Lương Xuyên  cán bộ
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11