Tin mới
STT Họ và tên Chức vụ Email Địa chỉ
51 Nguyễn Văn Kiên 
52 Nguyễn Thọ Liễn  tholien@yahoo.com
53 Trương Văn Nậm 
54 Vũ Văn Phú 
55 Nguyễn Văn San 
56 Đặng Văn Sửu 
57 Nguyễn Văn Thuận 
58 Trần Văn Thung 
59 Phạm Đức Tiến 
60 Nguyễn Đình Toàn 
61 Lê Thị Tuấn 
62 Đỗ Văn Vĩnh 
63 Trần Ngọc Vĩnh 
64 Nguyễn Hữu Xứ 
65 Vũ Trường Xuân 
66 Nguyến Ngọc Linh  love_or_notthing@yahoo.com
67 Trần Duy Thanh  duythanhcjsc@yahoo.com
68 Hoàng Anh Châu 
69 Vũ Phương Liên  Trưởng ban vuphuongliensbv@yahoo.com
70 Nguyễn Thị Bình 
71 Vu Bach Viet  Nhan vien
72 Lê Xuân Kích 
73 Phạm Quốc Dũng 
74 Lê Hùng Thảo  Chủ tịch hiệp hội đồ dùng-thiết bị GD
75 Lưu Quang Bình  Chủ tịch HĐQT
76 Phan Văn Hòa 
77 Trương Huy Chương  Phó GĐ
78 Nguyễn Duy Vinh  Phó Hiệu trưởng
79 Nguyễn Văn Đoàn 
80 Trương Quốc Dũng  lái xe
81 Nguyễn Doãn Chương 
82 Nguyễn Chí Thanh  Phó GĐ
83 Lê Đức Thắng 
84 Ngô Đức Hùng 
85 Hoàng Trung Thông  Tổng thư ký
86 Nguyễn Minh Nam 
87 Lê Hữu Cát 
88 Nguyễn Lương Xuyên  cán bộ
89 Nguyễn Văn Thái  Phó phòng
90 Phạm Đình Nuôi  cán bộ
91 Trương Công Hiền 
92 Vinh Anh 
93 Đào Mạnh Quyền 
94 Nguyễn Tá Hùng 
95 Nguyễn Hưng Sơn  Sale Representative vietsectrade@email.cz
96 Nguyễn Vinh Quang 
97 Vũ Hung Phong 
98 Bùi Minh Tâm  buiminhtamhn@gmail.com
99 Đinh Trần Minh Tuấn  Chuyên viên minhtuan.vfc@gmail.com
100 Nguyễn Duy Toàn 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9